16/2/11

El Academia da Llingua Asturiana convoca úa Proba de Conocencia de gallego-asturiano en Tapia

El día 26 de febreiro, sábado, ás 10 da mañá nel Instituto de Tapia, el Academia da Llingua Asturiana, por conta da Secretaría Llingüística del Navia-Eo, convoca úa Proba de Conocencia de gallego-asturiano de carácter oral y escrito.

Os sous destinatarios son, básicamente, os ciudadanos y ciudadanas del occidente d'Asturias que quiran acreditar a súa competencia llingüística, al marxe da súa condición profesional y titulación académica.

Esta proba, de contidos llingüísticos básicos, é diferente da que s'ha fer nel mes de mayo, espresamente destinada a os docentes d'Educación Primaria y Secundaria, que tein que demostrar úa conocencia llingüística máis fonda pra poder acceder llougo al "Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano".

Trafego denuncia as irregularidades nel asignatura de Gallego-asturiano nas escolas de Luiña y Berducedo

El Colectivo Trafego denuncia qu'el gallego-asturiano ta sufrindo anguano outra acometida por parte del Administración. Esta vez, el ataque vén dende a Conseyeiría d'Educación al nun respetar a territorialidá da llingua del Navia-Eo nel ámbito escolar.

Xa foron varias asociacióis y xuntanzas de ciudadanos os que denunciaron as irregularidades que se tán llevando a cabo nas escolas rurales de Luiña (Ibias) y Berducedo (Ayande) nel asignatura de Gallego-asturiano. Como é sabido, nestos llugares fálase gallego-asturiano, peró nellos nun se ta puendo clase d'esa llingua como fala tradicional, senón qu'os nenos tán estudiando asturiano. Pra Trafego esto é grave porque vei en contra da idiosincrasia y el idioma propio del Navia-Eo. El colectivo llaméntase abondo tamén pola ignorancia que demostra el Goberno del Principao d'Asturias al nun saber diferenciar úa llingua d'outra y al nun actuar d'un xeito responsable ante esta situación, tirando sempre pol camín del medio, fendo el que menos trabayo supoña a os sous políticos.

Trafego quer aclarar qu'esto nun é ningún ataque contra a llingua asturiana porque ésta tamén sobrevive nun grao mui alto de discriminación na educación y tamén sufre, como el gallego-asturiano, a ineptitú d'un goberno que parez que ta encargao de deixar morrer a cultura y ás dúas falas del país.

El colectivo de defensa del gallego-asturiano propón úa revisión dos modelos de territorialización na educación asturiana y que s'amañe d'úa vez este descontrol, que xa lleva atentando contra a supervivencia da llingua case cinco cursos académicos. Dos 17 centros da zona, ofrecen el asignatura namáis 8 (A Caridá, Tapia, Sanantolín, Navia, CRA Ría del Eo, CRA Ozcos, CRA Tapia-Castripol, y CRA Villayón). As dúas escolas mencionadas nel comunicao, Luiña y Berducedo, ofrecen Asturiano y outros 7 centros (Bual, Xarrio, Castripol , Grandas, CRA Eilao-Sarceda, CRA Occidente y A Veiga), nun tein el asignatura, anque dalgún d'ellos chegóu a tella y acabóu deixando de dalla.

A todo esto hai que sumar outras cousas a miyorar: a precariedá del profesorao del asignatura de Gallego-asturiano, a falta d'información dos alumnos pra matricularse na materia y a triste prohibición de dalgúas escolas y institutos d'impartir clase d'esta llingua.